• inside

Roadnet בהרחבה

תכנון של ניתוב הינה משימה מורכבת המצריכה התחשבות בגורמים רבים כמו: זמני פתיחה/סגירה, זמני שירות, העמסות חוזרות, הגבלות ציוד ועוד. תוצאה של תכנון טוב היא מסלולים יומיים אופטימאליים מבחינת רווחיות ההפצה ומבחינת רמת השירות, תוך התחשבות בכלל המגבלות.

ה Roadnet הינו כלי טקטי לניתוב יומיומי. התכנון האינטליגנטי מתאפשר הודות לאלגוריתמים מתקדמים והגדרות המותאמות לפעילות מערך ההפצה בארגון, תוך ניצול מיטבי של הצי.

roadnet2

 

ה Roadnet מאפשר:

הפחתת עלויות הפצה וקילומטראז' – המסלולים היומיים נבנים בעזרת אלגוריתמים מתוחכמים, ניתוב מדויק והתחשבות באילוצים העסקיים של נקודת אספקה.

שיפור בניצולת המשאבים – ניצול טוב יותר של המשאבים הקיימים. הפתרון לגידול בנפחי הפעילות אינו תמיד הגדלת צי ההפצה כי אם תכנון הפצה חכמה ויעילה יותר.

שיפור רמת השירות – התחשבות בכל האילוצים והדרישות של הלקוח גם כאשר מתרחשים שינויים בזמני הפתיחה/סגירה או כאשר מגיעות בקשות לאספקה מזדמנת שלא תוכננה מראש.

קביעת מדדי ביצוע (KPI) – יצירת תכנון המתחשב במלוא הנתונים ואיסוף מידע ממשי בשעת ביצוע התוכנית, מאפשרים לקבוע מדדי ביצוע המובילים להתייעלות וחסכון.

הפחתת זמן התכנון – המתכננים ישקיעו פחות זמן בניתוב היום-יומי ויוכלו להתפנות למשימות אחרות כמו ניתוח תרחישי תכנון אלטרנטיביים, במטרה להביא לחסכונות נוספים.

שיפור הגמישות – יעילות משופרת בתקופות מיוחדות באמצעות התכונות הדינאמיות של ה- Roadnet.

תוצאות הטמעת Roadnet:

לקוחותינו המשתמשים ב Roadnet - נהנים מהישגים מהותיים ומחיסכון משמעותי בעלויות בעקבות:

  • הפחתה בקילומטראז' הכולל הנדרש לביצוע המשימות
  • הפחתה בכמות הרכבים
  • הפחתה בכמות השעות הנוספות
  • הפחתה בזמן הנדרש לתכנון
  • שיפור בניצולת של נפח הרכבים
  • שיפור מהותי בניהול ובקרה על המשימות היום-יומיות של הנהגים
  • שיפור מהותי ברמת השירות ללקוח