• inside

Mobilecast

לאחר יצירת התכנון של המסלולים היומיים, לארגונים יש עניין רב בבקרה בזמן אמת על ביצוע התכנון בפועל. הארגון ניצב בפני האתגרים התפעוליים הבאים:

 • קבלת מידע אודות הימצאותם של הנהגים.
 • מעקב אחר סטאטוס השילוח.
 • עדכון לגבי שינויים דינאמיים כמו משלוח חסר, אי-אספקה, ביטול תחנה, קבלת חתימה וכו', וזאת במהלך ביצוע המסלול ותגובה מתאימה בהתאם לצורך.
 • ניהול אפקטיבי של מערך ההפצה.
 • מודול ה MobileCast של Roadnet הוא פתרון כולל לניהול השילוח והאיסוף בארגון. המודול מאפשר יעילות תפעולית ובקרה בזמן אמת על ביצוע המסלולים באמצעות אפליקציה מתקדמת.

מסך עבודה של MobileCast (שרת):

 fleet

מסך עבודה של MobilieCast (לקוח)

 fleet2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המודול מורכב משני רכיבים:

צד השרת - המשמש את מנהל ההפצה במשרד

צד הלקוח - המשמש את הנהגים בשטח

MobileCast – צד שרת – מאפשר:

 • קבלת עדכונים ומידע שוטף המאפשר בקרה מלאה והפעלה יעילה של מערך ההפצה.
 • ניהול מסלולים בזמן אמת – מעקב ובקרה על ביצוע המסלולים המתוכננים וביצוע שינויים דינאמיים במהלכם, במידת הצורך.
 • תמיכה מלאה בשינויים דינאמיים – הוספה והורדה של תחנות, הוספה ועדכון של איסופים ומשלוחים לא מתוכננים.
 • הפקת דו"חות ניהוליים – בעזרת הדוחות ניתן לקבל תמונת מצב על הפעילות ולנתח האם היא תואמת את המטרות התפעוליות שהוצבו. במערכת קיימים, בין היתר, דו"חות עבור השוואות של תכנון מול ביצוע, חריגות, ביצועי נהגים, ביצועי שילוח ועוד

MobileCast – צד לקוח – מאפשר:

 • הזנת נתונים ודיווחים מהשטח בזמן אמת: שעת הגעה ויציאה מלקוחות, קבלת חתימות, עדכון כמויות שסופקו בפועל, סריקת ברקודים של הזמנות, הוספת הזמנות לא מתוכננות, קבלת משימות נוספות ועוד.
 • שיפור הדיוק בתהליך ההפצה – תמיכה במכשירי איתור מבוססי GPS עם אינטגרציה לתוכנות ניווט מובילות המבטיחה נסיעה במסלול אופטימאלי.
 • תמיכה מלאה בשינויים דינאמיים – ניתן להוסיף ולהוריד תחנות, להוסיף ולעדכן איסופים ומשלוחים לא מתוכננים ע"י סריקה או הזנה ידנית באפליקציה הניידת.

תוצאות:

לקוחותינו המשתמשים ב MobileCast - נהנים מהישגים מהותיים ומחיסכון משמעותי בעלויות כתוצאה מ:

 • הפחתה בקילומטראז'הכולל הנדרש לביצוע המשימות
 • הפחתה בהוצאות התפעוליות על שעות העבודה והרכבים
 • שיפור מהותי בניהול ובקרה על המשימות היום-יומיות של הנהגים
 • שיפור בניצולת המשאבים הזמינים ויעילותם
 • שיפור ברמת השירות הניתנת ללקוחות