• inside

Fleetloader

האספקה של מוצרים ללקוח אינה תמיד משימה פשוטה גם כאשר תכנון המסלול הינו ברמה גבוהה, במיוחד בתעשיית המשקאות. בהינתן ניתוב מוכן, עדין קיים צורך להעמיס את הרכבים בצורה יעילה, על מנת להקל על תהליכי ההעמסה והפריקה, תוך הקפדה על כלל האילוצים.

ה FleetLoader מנתח את התכנון ומציע את אופן ההעמסה האופטימאלי של ההזמנות תוך התחשבות בסוג אריזה וכללי הערימה. ניתן לתכנן העמסה על משאיות עם העמסה צדדית ואחורית.

לתוכנה אסטרטגיות העמסה העונות על דרישות תהליכי העבודה בארגונים השונים. משימות יום-יומיות כמו ליקוט, העמסה וצ'ק אאוט קלים יותר בזכות שימוש בFleetLoader .

ה- FleetLoader מאפשר:

  • תכנון העמסה מדויק ומהיר לסוגי מסלול מרובים – ניתן להשתמש בתבנית העמסה שונה עבור סוגי המסלולים השונים.
  • ריבוי אסטרטגיות העמסה – תכנון העמסה יעיל, המותאם למאפייני פעילויות ההפצה השונות. בשיטת ליקוט הידידותית למחסן, האלגוריתם מציע פתרון לליקוט אפקטיבי יותר ע"י קיבוץ הזמנות לפי מק"ט. לעומת זאת, בשיטת הליקוט הידידותית לנהג, האלגוריתם מציע פתרון המקבץ את ההזמנות לפי התחנות מתוכננות, תוך שאיפה להפחתה במספר המפרצים מהם נדרש הנהג ללקט בהגיעו אל הלקוח.
  • תכנית העמסה המסייעת לצמצום נזקים לסחורה – רוב השבירות קורות בעשר הדקות הראשונות לנסיעה בשל העמסה לא נכונה. האלגוריתמים להעמסה של ה- FleetLoader מקפיד על ערימה ועירוב נכונים להפחתת נזקים.
  • דוחות – במערכת דוחות מובנים כמו דו"ח העמסה סופי, צ'ק אאוט, וידוא העמסה, רשימת ליקוט המספקים את כל המידע ההכרחי.

תוצאות:

  • לקוחותינו המשתמשים ב Fleet Loader – מדווחים על:
  • צמצום זמן ההעמסה הכולל תוך שיפור ניצולת המשאבים – להעמיס יותר עם פחות כוח אדם
  • שיפור ניצולת שטחי המחסן
  • ייעול כולל של תהליכי ההעמסה

מסך עבודה ב Fleet Loader

fleetloader