• inside

מודול השילוח – AMCS Transport Optimisation

מודול ה AMCS Transport Optimization הינו פתרון דינאמי ומבוסס זמן-אמת לתכנון התובלה ובקרה תפעולית. המערכת בנויה ומכוונת לניהול ואופטימיזציה של אספקת הזמנות בסביבה משתנה, בה ההזמנות מתקבלות ומתעדכנות במהלך העבודה בתדירות גבוהה וסטאטוסים מתקבלים ומתעדכנים באופן שוטף.

המערכת מהווה כלי חזק לאופטימיזציה של תובלה בזמן אמת, המסייע לחברות להשיג גמישות ויעילות בסביבת תכנון תובענית ודינאמית.

תוכנת ה Transport Optimization מספקת תמונת מצב מושלמת של אמצעי התובלה בכל זמן נתון ויכולה לתמוך בתכנון באמצעות פעולה באופן אוטומטי או ידני.

באמצעות טכניקת גרירה ושחרור ניתן באופן אוטומטי או ידני להעביר הזמנות בין מאגר ההזמנות, תרשימי גאנט, רשימת המסלולים והמפה הדיגיטאלית. 

pic1

כל החלטה נתמכת באופן מיידי בחישוב ההשפעה של השינוי על התכנית הכוללת וכך תהליך התכנון הופך לאינטראקציה מתמדת בין המתכנן למערכת.

פונקציונאליות בסיסית של המערכת:

תרשים גאנט:

הצגת המשאבים הזמינים.
תמונת מצב תפעולית כוללת.
סקירה של קו הזמן, אזהרות והתפעול.
תצוגה של מדדים עיקריים.

pic2

בנק ההזמנות:

 • סינון הזמנות.
 • מדדי ביצוע פר הזמנה ספציפית וגם סיכום כללי לכל ההזמנות.
 • חיווי סטאטוס הזמנה.
 • אזהרות לגבי הפרות של כללי שירות ואילוצים.

pic3

טבלת מסלולים מסכמת:

 • סטאטוס עדכני לגבי התקדמות ביצוע התכנון.
 • חיוויים לגבי ניצולת המשאבים.
 • נתונים מפורטים על הנסיעות וסדר התחנות.
 • מדדי ביצוע מפורט עבור כל אחד מהמסלולים.

מפות דיגיטאליות:

 • סטאטוס עדכני לגבי התקדמות ביצוע התכנון.
 • הצגה גראפית מפורטת של המסלולים.
 • תצוגה ומיון של הזמנות.

התועלת למשתמש במערכת AMCS Transport Optimisation:

 • תכנון עדכני ואופטימאלי בזמן אמת.
 • שיפור היעילות בתרחישי אופטימיזציה מורכבים.
 • ניצולת משאבים אופטימאלית.
 • בקרה מפורטת על התכנון.
 • גמישות משופרת בתפעול.
 • עמידה בכל המגבלות והאילוצים.
 • גמישות גבוהה ברשימות התכנון והמסלולים.
 • בקרה משופרת על רמות השירות.
 • מתן תגובה מהירה לאירועים בלתי צפויים.

רכיבי הליבה של ה AMCS Transport Optimisation:

Dispatch: תכנון ושילוח מנוהל ידנית באמצעות ממשק גראפי ודינאמי

Optimize: אופטימיזציה אוטומטית

RealTime: אופטימיזציה מבוססת זמן אמת

למידע נוסף על מודול ה AMCS Transport Optimisation  

להורדת חוברת מידע

לדוגמאות לפתרונות עבור ענפים ספציפיים בתעשייה יש לעיין ב Industries באתר הבית של AMCS