• inside

רענון מלאי

האתגרים:

  • חוסר התאמה בין דרישות השוק ופריסת המלאי ברשת.
  • תזמון הפצת המלאי ברשת אינו תואם לרמות המלאי הנדרשות.
  • תכנון תקציב ורכש עתידי.

הפתרון המוצע:

  • המרת תחזית המכירות לרמות מלאי הנדרשות במחסנים.
  • סנכרון האילוצים והדרישות של כל המחסנים בשרשרת האספקה.
  • חישוב תחזית לרמות המלאי ותקציב עבור המלצות רכש עתידיות.

אנחנו עוזרים ללקוחותינו לתרגם את תחזית המכירות להזמנות רכש ולתזמן את הגעתן למחסן היעד.

מודול זה פועל בסנכרון מלא עם מודול התחזית והאופטימיזציה ומחולל הזמנות רכש לכל פריט במחסן לאורך אופק הזמן על פי נקודות הזמנה ותחזית הצריכה. המודול מאפשר בחינת כדאיות לרכש של כמויות שונות, זיהוי וביטול או דחייה של המלצות רכש מיותרות, המלצות איזון מלאים בין מחסנים בשרשרת, זיהוי עודפי וחוסרי מלאי ועוד.

replenishment